صفحات ضروری وب‌سایت‌ها
جزییات
  • مدیر سامانه
  • 1398/12/13
  • طراحی و توسعه
  • 0 نظر

صفحات ضروری وب‌سایت‌ها

امروزه طراحی وب‌سایت بسیار آسان شده است؛ اما طراحی و ایجاد یک وب‌سایت با همه بخش‌ها و اطلاعات صحیح چطور؟ خیر؛ طراحی چنین وب‌سایت تمام و کمالی اصلاً ساده است. بسیاری از طراحان در دام طراحی وب‌سایتی می‌افتند که شامل همه صفحه‌های لازم نیست و همین اشتباه است که می‌تواند مانع پیشرفت آن شود و همچنین در آینده مشکلاتی قانونی ایجاد کند.

ادامه مطلب